• Comparing internal and alliance-based new product development processes: case studies in the food industry 

   Olsen, Nina Veflen; Gripsrud, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Companies may simultaneously pursue different new product development (NPD) strategies. This article reports a comparative two case design study of in-house NPD projects as well as alliance based NPD projects in a food ...
  • Hvordan virker samvirker?: markedsorientering og produktuvikling i norsk landbrukssamvirke 

   Gripsrud, Geir; Olsen, Nina Veflen (Research Report, Research report, 2001)
   Offentlige myndigheter har siden 1930-årene brukt salgssamvirkene i landbruket til å ”regulere” markedene for landbruksprodukter i Norge. Landbrukspolitikken er nå i ferd med å bli mer markedsbasert, og behovet for konkurranse ...
  • Perspektiver for norsk jordbruksvaresektor 

   Olsen, Per Ingvar; Gripsrud, Geir (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten diskuterer situasjonen for den norske jordbruksvaresektoren i et overordnet strategisk perspektiv. Perspektivet tar utgangspunkt i fire ulike fokus: 1) Den internasjonale ny-liberale transformasjonen av økonomiske ...
  • Pristilbud - veiledning eller villedning? 

   Gripsrud, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   De fleste land har forbud mot villedende framstillinger i annonseringen av varer og tjenester. En detaljhandelskjede henviser ofte til en «førpris» når den vil understreke at et tilbud er gunstig. Hvis denne førprisen er ...
  • Speed of internationalization of new ventures and survival in export markets 

   Gripsrud, Geir; Hunneman, Auke; Solberg, Carl Arthur (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Speed of internationalization may refer to how early a new venture goes abroad as well as how fast it expands its activities post-entry. The present paper incorporates both aspects and analyzes to what extent several ...
  • Speed of internationalization of new ventures and survival in export markets 

   Gripsrud, Geir; Solberg, Carl Arthur; Hunneman, Auke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Speed of internationalization may refer to how early a new venture goes abroad as well as how fast it expands its activities post-entry. The present paper incorporates both aspects and analyzes to what extent several ...
  • When does it pay off to link a brand name to a country? 

   Nes, Erik B.; Gripsrud, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Some brands are associated with a country while others are not. From a managerial viewpoint, the main decision that must be made concerns when to make such an origin reference, and when to refrain from doing so. In this ...