• Tjen enkle penger på ting du ikke trenger 

      Holm, Alice Beate Slettevold; Asplin, Pernille Holmøy; Grenasberg, Susanne Flølo (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging, er en avslutning for studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Kampanjeplanen er utarbeidet for Leieting. Bakgrunnen for oppgaven, er at Leieting ønsker ...