• Digital Infrastructure for Diversity - on digital Bookshelf and Google Books 

   Gran, Anne-Britt; Røssaak, Eivind; Kampen Kristensen, Linn-Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Diversity is a core value of cultural policy, and the new global digital conditions for the creative industries mean new challenges for diversity at a national level. Internet has become a new infrastructure for services ...
  • Digitalt kulturkonsum: En norsk studie 

   Gran, Anne-Britt; Figenschou, Anitra; Gaustad, Terje; Molde, Audun (Forskningsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” ble påbegynt høsten 2008. Formålet var å måle effektene av finanskrisen på kulturkonsum. På grunn av begrenset omfang av finanskrisen i Norge, endret vi i 2009 fokuset og valgte å ...
  • Digitizing Cinemas – Comprehensive Intended and Unintended Consequences for Diversity 

   Gran, Anne-Britt; Gaustad, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article concerns digitization of film distribution and exhibition in the entire cinema sector in Norway, its comprehensive consequences for diversity - seen from the perspective of cultural policy. The results of ...
  • Digitizing Cinemas – Comprehensive Intended and Unintended Consequences for Diversity 

   Gran, Anne-Britt; Gaustad, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article concerns digitization of film distribution and exhibition in the entire cinema sector in Norway, its comprehensive consequences for diversity - seen from the perspective of cultural policy. The results of ...
  • Koronakrisen og kultursektoren: endringer i aktivitet i mars og april 2020 

   Grünfeld, Leo A.; Gran, Anne-Britt; Westberg, Nina Buvik; Stokke, Ole Magnus; Guldvik, Maria Køber; Scheffer, Marian; Gaustad, Terje; Booth, Peter (Research report, 2020)
   Spredningen av Covid19 i befolkningen i Norge og andre land har ført til at etterspørselen etter tjenester som krever fysiske møter mellom folk har nærmest kollapset i løpet av få dager i midten av mars 2020. Markedet for ...
  • Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen er basert på forfatterens nylige tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI. Den tar for seg noen av de overordnede endringer som har pågått i kulturfeltet de siste 20 årene. Disse endringene ...
  • Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen omhandler kulturlivets og kreativ nærings betydning for norsk økonomi. Internasjonalt fremheves sektorens økonomiske potensial, og den kultur- og næringspolitiske konteksten i Norge bidrar til et forsterket ...
  • Kultursektorens økonomi i Norge 2018 

   Westberg, Nina Buvik; Guldvik, Maria Køber; Erraia, Jonas; Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Research report, 2020)
   Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og ...
  • Look who's talking! Aesthetic corporate communication in a dedifferentiated society 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   As a researcher in the field of art and aesthetics, I was surprised to find so much arty and beautiful vocabulary in the field of economics, so many aesthetic approaches in marketing and organizational theory: The aesthetic ...
  • Nordic Mission Possible: An Assessment of Covid-19’s Impact on the Nordic Audiovisual Industry and the Effectiveness of Government and Industry Measures 

   Gaustad, Terje; Booth, Peter; Offerdal, Endre; Svensson, Linnea E.; Gran, Anne-Britt (Research report, 2021)
   We have studied the economic consequences of the Covid-19 pandemic, and the restrictive and mitigating government and industry measures it has triggered for the audiovisual industry in Denmark, Finland, Iceland, Norway and ...
  • Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel 

   Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • The creative industries in Norway: 2008-2014 

   Gran, Anne-Britt; Theie, Marcus Gjems; Torp, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The article presents findings from a new mapping of the creative industries in Norway 2008–2014. It reviews previous mappings of the creative industries and discusses questions related to construction of the creative ...
  • To be or not to be algorithm aware: a question of a new digital divide? 

   Gran, Anne-Britt; Booth, Peter; Bucher, Taina (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Algorithms are an increasingly important element of internet infrastructure in that they are used to make decisions about everything from mundane music recommendations through to more profound and oftentimes life changing ...