• Digital Infrastructure for Diversity - on digital Bookshelf and Google Books 

   Gran, Anne-Britt; Røssaak, Eivind; Kampen Kristensen, Linn-Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Diversity is a core value of cultural policy, and the new global digital conditions for the creative industries mean new challenges for diversity at a national level. Internet has become a new infrastructure for services ...
  • Digitalt kulturkonsum: En norsk studie 

   Gran, Anne-Britt; Figenschou, Anitra; Gaustad, Terje; Molde, Audun (Forskningsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” ble påbegynt høsten 2008. Formålet var å måle effektene av finanskrisen på kulturkonsum. På grunn av begrenset omfang av finanskrisen i Norge, endret vi i 2009 fokuset og valgte å ...
  • Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen er basert på forfatterens nylige tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI. Den tar for seg noen av de overordnede endringer som har pågått i kulturfeltet de siste 20 årene. Disse endringene ...
  • Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen omhandler kulturlivets og kreativ nærings betydning for norsk økonomi. Internasjonalt fremheves sektorens økonomiske potensial, og den kultur- og næringspolitiske konteksten i Norge bidrar til et forsterket ...
  • Look who's talking! Aesthetic corporate communication in a dedifferentiated society 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   As a researcher in the field of art and aesthetics, I was surprised to find so much arty and beautiful vocabulary in the field of economics, so many aesthetic approaches in marketing and organizational theory: The aesthetic ...
  • Opphavsrett som filmpolitisk virkemiddel 

   Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • The creative industries in Norway: 2008-2014 

   Gran, Anne-Britt; Theie, Marcus Gjems; Torp, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The article presents findings from a new mapping of the creative industries in Norway 2008–2014. It reviews previous mappings of the creative industries and discusses questions related to construction of the creative ...