• Handelslekkasje ved Kleppestø Senter 

      Erlandsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar for seg handelslekkasjen som preger Kleppestø Senter. Jeg vil prøve å avdekke hvilke faktorer som fører til denne lekkasjen, og hvordan Kleppestø Senter kan redusere den. For å besvare problemstillingen ...