• Lean Storebrand 

      Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
      Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...