• God meglerskikk. Et etisk begrep i utvikling? 

      Sperstad, Jenny J.; Drabløs, Erica (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Denne oppgaven er en teoretisk og juridisk oppgave. Vi har i denne oppgaven tatt opp etikk og god meglerskikk, og sett på om disse begrepene har forandret seg over tid. For å eksemplifisere dette har vi brukt dommen, ...