• Begrensning av revisors erstatningsansvar 

      Deng, Fengying (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven har jeg belyst temaet begrensning av revisors erstatningsansvar. I de siste årene har mange diskusjoner om begrensning av revisors erstatningsansvar dukket opp. Den 5. juni 2008 utstedte Europakommisjonen ...