• Collaborative Project Delivery Models and the Role of Routines in Institutionalizing Partnering 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   It is widely held that collaborative project delivery models, such as partnering, represent a key means of improving construction project performance. Institutionalizing these models in practice, however, is not straightforward. ...
  • The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Hvordan få kraft i bærekraft? 

   Flygansvær, Bente Merete; Bygballe, Lena Elisabeth; Harrison, Debbie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bærekraft er et ord som favner bredt. Faglitteraturen kaller det den tredelte bunnlinjen, der bærekraft skal gi positive gevinster på samfunns-, bedrifts- og individnivå. For bedrifter innebærer det at man skal realisere ...
  • Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Flygansvær, Bente Merete; Harrison, Debbie; Soldal, Olav B. (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2021)
   Dette forprosjektet har hatt som formål å identifisere interessante aspekter og problemstillinger knyttet til spørsmålet: Hvordan kan man få til sirkulær massehåndtering til og fra bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? ...
  • Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser 

   Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth; Riis, Christian; Petkovic, Gordana; Berg, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)