• A critical discussion of models for conceptualizing the economic logic of construction 

   Bygballe, Lena E.; Håkansson, Håkan; Jahre, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The construction industry has developed a certain economic logic that reflects the way in which tasks, parts, and units are organized and related to each other in order to create economic benefits in the construction ...
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013 

   Goldeng, Eskil; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2013, Research report, 2013)
   Forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av verdiskapningsstudiene av bygg-, anlegg – og eiendomsnæringen (BAE), som siden 2007 har blitt gjennomført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen ...
  • En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring 

   Bygballe, Lena E.; Goldeng, Eskil (Forskningsrapport;02/2011, Research report, 2011)
   Forskningsrapporten presenterer resultater fra studien ”En kunnskapsbasert bygg-, anlegg – og eiendomsnæring”. Studien er en av 13 delstudier innenfor forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”, som for tiden ...
  • En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) 

   Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2015, Research report, 2015)
   Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- ...
  • En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019 

   Bygballe, Lena E.; Grimsby, Gjermund; Engebretsen, Bettina Eileen; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2019, Research report, 2019)
   Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen har siden 2007 gjennomført en serie verdiskapingsstudier av den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE), og sett på hvilken betydning denne næringen har for norsk økonomi ...
  • Innovasjon i byggenæringen 

   Bygballe, Lena E.; Goldeng, Eskil Le Bruyn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i påstanden om at byggenæringen er lite innovativ. Dette forklares ofte med at bedrifter i byggenæringen investerer lite i forskning og utvikling (FoU), og at de er svake på å etablere ...
  • Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie 

   Bygballe, Lena E.; Klovning, Frida; Paulsen, Linda (Forskningsrapport;1/2019, Research report, 2019)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie på Integrated Project Delivery (IPD), ved Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Studien er basert på en identifisering og analyse av ...
  • Learning Across Firm Boundaries: The Role of Organisational Routines 

   Bygballe, Lena E. (Series of Dissertations, Doctoral thesis, 2006)
   The main purpose of the study is to contribute to the understanding of learning across firm boundaries. Such learning has often been associated with so-called knowledge-intensive firms engaged in learning alliances in order ...
  • Managing international supply: the balance between total costs and customer service 

   Bygballe, Lena E.; Bø, Eirill; Grønland, Stein Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Many trading companies have taken a global approach to their supply markets, sourcing from low-cost foreign countries in order to achieve cost reductions. There remains, however, a lack of evidence that sourcing internationally ...
  • Når nedgangen rammer: En studie av omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009 

   Nielsen, Rikke; Bygballe, Lena E.; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   I forskningsrapporten ”Når nedgangen rammer” presenteres resultatene fra en studie av hvordan norske byggebedrifter har håndtert overgangen fra sterk vekst til nedgang, som følge av finanskrisen og fallet i etterspørselen ...
  • Nye forretningsmodeller for sirkulær økonomi i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE). En litteraturstudie. 

   Bygballe, Lena E.; Firmo, Hugo; Kvålshaugen, Ragnhild (Research Reports;03/2021, Research report, 2021-10)
   Denne rapporten handler om sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller i BAE-næringen. Vi har gjennomført en innledende (scoping) litteraturstudie av internasjonal vitenskapelig litteratur på området med utgangspunkt i ...
  • Partnering relationships in construction: a literature review 

   Bygballe, Lena E.; Jahre, Marianne; Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   There is no unified view as to what partnering in construction actually is. Particularly the relationship dimension of the concept is unclear. The purpose of this paper is to examine the literature in order to identify the ...
  • Public Policy and Industry Views on Innovation in Construction 

   Bygballe, Lena E.; Ingemansson, Malena (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In several countries, governmental agencies have long expressed their concerns about the construction industry’s performance, its low productivity and inability to innovate. At the same time public funding of construction-related ...
  • Samarbeid og læring i byggenæringen - En case studie av Nye St. Olavs Hospital 

   Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen fra januar 2007 til august 2009. Prosjektet har hatt til hensikt å bidra ...
  • The logic of innovation in construction 

   Bygballe, Lena E.; Ingemansson, Malena (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Research highlights - We combine insights from the industrial network approach with the exploration-exploitation dichotomy to study the logic of innovation in construction - A framework is developed that illustrates ...