• Optimalisering av M&A - Et juridisk strategisk perspektiv 

      Bright-Taylor, Tallak (Master thesis, 2023)
      Det er forsket mye på fusjoner og oppkjøp (M&A), og det blir hyppig diskutert i forskningslitteraturen om det lønner seg å gjøre en M&A eller ikke. Studier viser at 70 % til 90 % av M&A ikke blir vellykket, men årsaken til ...