• Hva driver boligprisene, og eksisterer det en boligboble i Norge? 

      Simensen, Mikkel Vier; Blaker, Mikkel Christopher (Bachelor thesis, 2021)
      Vi har i denne oppgaven tatt for oss hva som driver boligprisene, og diskutert om det foreligger en boligboble i Norge. For å skape en tydelig struktur har vi delt oppgaven inn i tre deler: I den første delen tar vi for ...