• Bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav: Norge anno 2012 

   Berg, Terje; Østeby, Lise Korsemmoosor; Nesse, Line Graff (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Temaet for denne artikkelen er bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav blant Norges 500 største bedrifter. Undersøkelsen artikkelen bygger på, viser at nåverdimetoden og vektet totalavkastningskrav er mest ...
  • Hvordan stimulere de flinkeste studentene? Konkurranse som aktivitet for dybdelæring 

   Berg, Terje; Erichsen, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Vi har i denne studien skissert hvordan en konkret læringsaktivitet i form av en faglig konkurranse har bidratt til dybdelæring for en spesifikk gruppe studenter. Effekten er at de har prestert bedre til eksamen enn ...
  • Lærebøkene i budsjettering: hvor går veien videre? 

   Berg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Temaet for denne artikkelen er hvorvidt innholdet i norske innføringsbøker i budsjettering som blir benyttet ved BI, har endret seg de siste tjue årene, slik det ville være rimelig å forvente ut fra kritikken i vitenskapelige ...
  • We’re only in it for the money? Developing sustainable literacy through management accounting curriculum 

   Berg, Terje; Lyngstadås, Hakim (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   This article addresses how and why introductory management accounting courses could contribute to sustainable literacy. Drawing on pragmatic constructivism we develop a course design. We base our discussions on teaching ...
  • Working capital management: Evidence from Norway 

   Lyngstadås, Hakim; Berg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Purpose – The purpose of this paper is to provide empirical evidence of whether working capital management (WCM) has an effect on the profitability of small- and medium-sized Norwegian firms. Design/methodology/approach ...