• Signalet om nettsiden 

      Berge, Mathias; Bientie, Maja Stina; Berg, Sigrid Støvne (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven har blitt utarbeidet med et kausalt undersøkelsesdesign som er basert på forskning gjort av Bhargave, Mantonakis, og White (2016) og deres artikkel «Cue of the Cloud». De så på effekten av en påminnelse, ...