• Bacheloroppgave - Human Resource Management 

      Bang, Vilde; Rosenberg, Anna (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon. I tillegg har vi sett på hvorvidt gamification kan oppleves som et rettferdig testverktøy. Vi har ...