• Chile - et lavskatteland for oppdrettsselskaper? 

   Bakken, Marcela Teresa (Master thesis, 2021)
   Norge og Chile er konkurrenter på oppdrettsvirksomhet. I 2004 var Chile større enn Norge på oppdrett og Chile seilet det året forbi Norge som verdens største produsent av oppdrettslaks og ørret. Færre større selskaper, mer ...
  • Egenretting i samsvar med skatteforvaltningsloven 

   Bakken, Marcela Teresa (Master thesis, 2023)
   Tema og problemstillinger Denne prosjektoppgaven behandler den skattepliktiges adgang til egenretting etter sktfvl.1 § 9-4 og dens forhold til retting via sktfvl. § 12-1. Jeg vil ta for meg noen praktiske tilfeller knyttet ...
  • Skjønnfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap sktl. (§ 13-1) 

   Bakken, Marcela Teresa (Master thesis, 2022)
   Armlengdeprinsippet (engelsk arm´s length principle, ALP) er et prinsipp om hvilken pris som skal settes på varer og tjenester som handles internt mellom selskapene i et multinasjonalt konsern. Prisen skal settes lik det ...