• Norges frivilligsentraler - tid som betyr noe 

      Dale, Henriette Tverli; Bø, Amalie Andresen; Brunæs, Anders Toralfsøn (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging er et avsluttende arbeid for studiet Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Kampanjen er utarbeidet for Norges Frivilligsentraler. Bakgrunnen for kampanjen er at ...