• Aktivitetsbasert kalkulasjon 

      Solum, Toril; Aspnes, Trine (Bachelor thesis, 2010-01-25)
      I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss naturlig å se på hva brukerne faktisk ...