• Er du klar for digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er ...
  • Er norske bedrifter digitale sinker? 

   Sannes, Ragnvald; Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen spør vi om norske bedrifter er digitale sinker. Dette belyses gjennom en internasjonal spørreundersøkelse til IT-direktører i store selskaper i Asia, Nord-Amerika, Europa, Sverige og Norge. Dataene viser ...
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Intraprenørskap - Sommer & Vinter 

   Andersen, Espen; Sture, Bror Herman Een; Sveaass, Nora (Bachelor thesis, 2020)
   Innovasjon og omstilling er populære begreper, men forklares og utdypes av få. Følgende oppgave tar for seg å besvare problemstillingen «På hvilken måte tilrettelegger Sommer og vinter for innovasjon, og hvordan skal de ...
  • Knowledge-based IT & software 

   Andersen, Espen (Forskningsrapport;9/2011, Research report, 2011)
   Abstract This report describes and analyzes the Norwegian IT industry, focusing on two categories of companies: Those that provide information technology as a product largely developed by themselves, and those that provide ...
  • En kunnskapsbasert IT-næring: aktivitet og effekt 

   Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norsk IT-næring er stor, lønnsom, svært innovativ og kunnskapsbasert, men i liten grad en kunnskapsklynge. Den er svært sentralisert – mest til Oslo/Akershus, med Trondheim og Horten som mindre sentra. Få norske ...