• The Sense of Us 

      Maske, Ragnhild; Løken, Charlotte Spro; Aldrin, Joachim Viktor (Master thesis, 2022)
      Denne prosjektoppgaven dreier seg om identitetsledelse i en virksomhet i sterk vekst. Vi ønsker i denne oppgaven å se på om det utøves identitetsledelse i Norsk helsenett (heretter omtalt som NHN) på nåværende tidspunkt, ...