• En økonometrisk analyse av lønnsomhet ved kvinner i norske bedriftsstyrer 

   Carolan, Yvette; Aass, Benedicte (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom andel kvinner i et bedriftsstyre og lønnsomhet. Vedtaket om kjønnskvotering i norske allmennaksjeselskaper ble innført i 2005, og innebar at bedrifter ble lovpålagt et krav ...
  • The Green Bond Premium - does it appear in the European bond market? 

   Berland, Amanda Raknes; Aass, Benedicte (Master thesis, 2020)
   In this paper, we use general bond information and historical time series data after the expansion of the green bond market in 2016. We estimate the yield differential of the green bonds and their conventional twins ...