• Strategisk handlingsrom i norske statlige virksomheter 

      Øverland, Karianne (Master thesis, 2014-02-19)
      Målet i denne utredningen har vært å kartlegge strategiske handlingsrom i norske statlige virksomheter, samt å se hvordan det identifiserte handlingsrommet passer med mål- og resultatstyring, som er det valgte ...