• Hvordan få interessenter til å medvirke positivt 

      Børvik, Torje; Talgø, Brage; Sørum, Martin Skoglund (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg håndteringen av interessentene i et prosjekt for en nyoppstartet bedrift. Vi har valgt å sammenligne hvordan håndteringen har foregått i prosjektet, opp mot DiFi-modellens om hvordan få interessenter ...