• Hvilken finansskattemodell er best for Norge? 

      Bjåland, Kaja Fridén; Radford, Emilie (Master thesis, 2018)
      Aktualitet og problemstilling: Oppgavens tema er finansskatt. Emnet er svært dagsaktuelt da det har skapt store diskusjoner blant finansnæringen, interesseorganisasjoner og politikere. I juni 2018 ble det besluttet på ...