• Prosjektgjennomføring av Pharmaq Viral antigen Manufacturing 

      Kallevik, Ingrid Sophie (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven er omhandler Pharmaqs prosjekt ”Viral antigen Manufacturing” (heretter omtalt som PVM). Prosjektet befinner seg nå i idriftsettelsesfasen. Jeg har i forarbeidet med prosjektoppgaven og i samarbeid med ...