• Bruk av robotisert prosessautomasjon (RPA) i Helse Vest IKT 

      Fosse, Emilie Bjørndal (Bachelor thesis, 2018)
      Helse Vest IKT AS er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF og har som formål å bidra til en bedre helsetjeneste ved innovativ bruk av IKT løsninger. Dette gjøres for å forenkle pasienthåndteringen i vid forstand. De ...