• Intern markedsføring ved Max Fritid Engros AS 

      Dahle, Karoline Iren Reiten (Bachelor thesis, 2017)
      I min bacheloroppgave har jeg valgt å ta for meg intern markedsføring. Intern markedsføring er en prosess for å skape relasjoner både internt og eksternt i en bedrift. Som en konsekvens av intern markedsføring vil det ...