• Helt hjem - Key Account Management - 

      Dahle, Kamilla Helen Hansrud; Andreassen, Isabell Riise (Bachelor thesis, 2022)
      Vi går inn på viktigheten av Key Account Management samt utvikling av nøkkelkunder hos bedrifter. Vi tar også for oss teori om markedsorientering, relasjonsbygging, salg- og kjøpsprosessen, Key Account Team og CRM. Vi har ...