• Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

      Carlsen, Mari Tømt; Couling, Sandra; Glorvigen, Silje (Bachelor thesis, 2019)
      Som en avsluttende del av studiet Kommunikasjonsledelse skriver vi bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Oslo. Med Helsedirektoratet som oppdragsgiver har vi utarbeidet en holdningskampanje ...