Now showing items 21-40 of 3235

  • Who enforces whom? The political economy of the EMU fiscal discipline 

   Campanella, Miriam (CME Working paper series;3/2000, Working paper, 2000)
  • Samspillet mellom pengepolitikken og finanspolitikken ved et inflasjonsmål 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;7/2000, Working paper, 2000)
   Denne artikkelen er hentet fra "Perspektiver på pengepolitikken", redigert av Jan Fredrik Qvigstad og Øistein Røisland, utgitt av Gyldendal Akademisk 2000.
  • Økonomiske egenskaper ved sport som programvare 

   Gaustad, Terje (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Denne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. ...
  • Price differences between equity classes 

   Ødegaard, Bernt Arne (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Price differences between equities of different classes have long been of interest to financial economists. Price differences between voting and nonvoting equity have, for example, been used as evidence for the existence ...
  • Euroen og de nordiske velferdsstater 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2000, Working paper, 2000)
  • Transforming Economies: The Case of the Norwegian Electricity Market Reform 

   Olsen, Per Ingvar (Series of Dissertations, Doctoral thesis, 2000)
   The topic of this thesis is the shaping of modern economies, represented by a case-study of the Norwegian electricity market reform process. The essential questions raised are: “Why are industries and economies organized ...
  • Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

   Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...
  • Equity Trading by Institutional Investors. To Cross or Not to Cross? 

   Ødegaard, Bernt Arne; Næs, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   The costs to institutional investors of trading equity are of obvious practical as well as academic interest. To date, the empirical academic literature on this topic has concentrated on data from equity trading at organized ...
  • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

   Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
  • Measuring Skepticism to Cause Related Marketing 

   Brønn, Peggy (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   This paper looks at the subject of corporate social responsibility and how companies use it in their marketing communication activities, a practice known as cause related marketing (CRM). Norwegian consumers were asked ...
  • Listeføring - til fordel for forbrukerne? 

   Bakke, Egil (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Notatet gir innledningsvis en kort fremstilling av EU´s vedtak om ”listeføring, d.v.s. at medlems-landene kan, uten å komme i strid med EU´s generelle bestemmelser, vedta at visse nasjonale eller internasjonale begivenheter ...
  • Hvordan virker samvirker?: markedsorientering og produktuvikling i norsk landbrukssamvirke 

   Gripsrud, Geir; Olsen, Nina Veflen (Research Report, Research report, 2001)
   Offentlige myndigheter har siden 1930-årene brukt salgssamvirkene i landbruket til å ”regulere” markedene for landbruksprodukter i Norge. Landbrukspolitikken er nå i ferd med å bli mer markedsbasert, og behovet for konkurranse ...
  • Et passende penge- og valutapolitisk regime 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2001, Working paper, 2001)
  • Norges Bank Watch 2001 

   Andreassen, Harald Magnus; De Grauwe, Paul; Solheim, Haakon; Thøgersen, Øystein (Norges Bank Watch Report Series, Research report, 2001)
   A review of inflation targeting, the Norwegian monetary regime and its institutional arrangements and Norges Bank’s actual monetary policy and communication
  • Washington D.C. - oktober 2001 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2001, Working paper, 2001)
  • Befolkningsaldring og økonomisk politikk: Behov for pensjonsreformer? 

   Steigum, Erling (CME Working paper series;1/2002, Working paper, 2001)
  • Pengepolitikk i realtid 

   Qvigstad, Jan Fredrik (CME Working paper series;2/2001, Working paper, 2001)
   Denne artikkelen er hentet fra "Læring gjennom økonomi, system og prosjekt", festskrift til Erling S. Andersens 60-årsdag, redigert av Petter Gottschalk og Anne Welle-Strand, utgitt av NKI forlaget (2001). Artikkelen er ...
  • Exchange rates and fundamentals. A non-linear relationship? 

   De Grauwe, Paul; Vansteenkiste, Isabel (CME Working paper series;4/2001, Working paper, 2001)
  • Norsk Investorforum skriver brev 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2001, Working paper, 2001)
  • Den maritime næring i Oslo og Akershus: En rapport til prosjektet ”Det Regionale Maritime Norge” 

   Salter, Cato; Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   Rapporten er delt inn i fire hoveddeler. Kapittel 1 og 2 tar for seg teori om næringsklynger, og forklarer studiets metode. Kapittel 3 gir en kort oversikt over den maritime næringen i Oslo og Akershus, med verdiskapingssystem ...