• Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk 

      Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen (Master thesis, 2014-02-10)
      Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til ...