• Sosial distanse og risikovilje 

      Wiig, Mari Bakken; Hove, Marie Therese; Hansen, Kristian (Master thesis, 2022)
      Denne studien tar utgangspunkt i Polmans (2018, 13. november) artikkel: Why It`s Easier to Make Decisions for Someone Else. Formålet er å se i hvilken grad sosial distanse påvirker risikovilje i valg knyttet til lønnstilbud. ...