• Embodied work and leadership in a digital age: What can we learn from theatres? 

   De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this article, we seek inspiration from the performative theatre arts to better understand creative work and leadership in a digital age. Theatre artists work and lead creative processes toward theatre performances without ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...