• Hvordan skape et helhetlig konsept i en familiepark i Selbu? 

      Tveit, Ola; Vonheim, Maria; Andersen, Magnus Alu (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Vi har i denne oppgaven tatt for oss problematikken knyttet til de mange løse trådene som har vært rundt det å skape et attraktivt tilbud rettet mot barnefamilier i Selbu. Innledningsvis har vi innhentet den teorien vi ...