• Aleksandra Kollontaj: Den radikale diplomaten 

      Von Sydow, Matilda Tullia (Master thesis, 2023)
      Denne teksten analyserer Aleksandra Kollontajs liv og karriere, spesielt hennes transformasjon fra en opposisjonell til en suksessfull diplomat for Sovjetunionen. Hovedproblemstillingene er: Hva er de viktigste årsakene ...