• Logistikkutvikling i utenforland 

      Virum, Helge (Research Report, Research report, 2002)
      Politiske prioriteringer og ønskemål sammen med de strategier som velges av brukere og tilbydere av logistikktjenester er de viktigste drivkreftene bak logistikkutviklingen. Landene i Europa utformer i dag mye av politikken ...