• Gode råd på avstand? 

      Varan, Monica Mjønes; Sjølie, Daniel Kreutz; Mortensen, Marianne (Master thesis, 2022)
      Denne studien har som formål å undersøke hvilken påvirkning sosial distanse, det vil si om man tar beslutninger på egne eller andres vegne, har på lederes beslutninger som innebærer risiko. Tar ledere de samme beslutninger ...