• Siviløkonomstudiet i 2025 og internasjonalisering 

      Van Dijk, Feite Hindrik (Journal article, 2017)
      Internasjonalisering av høyere utdanning er en medalje med to sider: kvalitet og marked. Når det gjelder kvalitet bør fokuseringen på utveksling erstattes av en fokusering på læringsmål. På BI har vi utviklet en modell for ...