• Agglomeration and trade performance – evidence from the Norwegian salmon aquaculture industry 

   Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Geographical concentration of industries tends to be important for firms that depend on innovation and are intensive in the use of specialized technology and labor. In this paper, we investigate the interaction between ...
  • Globale valutaer: er dollarens dager talte? 

   Rebnor, Robert; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Basert på daglige valutakurser undersøker vi hvor mye enkeltlands valutaer påvirkes av utviklingen i de globale valutaene: dollar, euro, kinesiske yuan og japanske yen. Tilsammen består vår undersøkelsesgruppe av 58 land, ...
  • Matforsyning og klimapolitikk 

   Gaasland, Ivar; Vårdal, Erling (Journal article, 2017)
   Bøndene hevder at jordbruket må skjermes mot klimatiltak som rammer norsk matforsyning, målt ved selvforsyningsgraden. Ved å endre sammensetningen av jordbruksstøtten i favør av matvarer som forurenser lite i forhold til ...
  • Norwegian export of farmed salmon − trade costs and market concentration 

   Asche, Frank; Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   While variation in unit value most commonly has been associated with quality in the trade literature, observed differences in prices between markets might also be explained by variation in market concentration and the ...
  • Perish or prosper: Trade patterns for highly perishable seafood products 

   Asche, Frank; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   In recent years trade with highly perishable agricultural products like fresh fish, berries, and cut flowers has increased substantially. The perishability of these products appears to challenge conventional wisdom when ...
  • Valutabruk i norsk utenrikshandel 

   Rebnor, Robert; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Basert på opplysninger fra detaljerte tolldeklarasjoner fra norsk fastlandsøkonomi undersøker vi valutabruk i norsk utenrikshandel i perioden 2004–2018. Det er velkjent at dollaren har en dominerende posisjon som internasjonal ...