• En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Forskningsrapport;6/2011, Research report, 2011)
   Denne utredningen er initiert i forbindelse med det store nasjonale forskningsprosjektet "Et Kunnskapsbasert Norge" ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet er inspirert av Porters (2008) klyngeperspektiv som arenaer for ...
  • En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Varehandelen er en av landets største næringer målt i omsetning og sysselsetting, og næringen har vært i rask vekst de siste årene. I denne artikkelen analyserer vi næringens attraktivitet som globalt kunnskapsnav. Norsk ...
  • Organizational form, local market structure and corporate social performance in retail 

   Utgård, Jakob (Series of Dissertations;2/2015, Doctoral thesis, 2015-03-20)
   I study how organizational form and local market structure influence retail firms' corporate social performance (CSP). The theoretical model is based on agency theory, which in its origin focuses on the dyad between the ...