• Homobevegelsens suverene hærfører - Kim Frieles gjennomslagskraft. 

      Flygind, Bente; Kvernland, Marte; Tveter, Yvonne Verket (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven har vi undersøkt hva som kan forklare Kim Frieles gjennomslagskraft. Det har vi gjort gjennom å utforske om hun hadde machiavelliske egenskaper, hvordan hun bygget sin etos, og om hun forfulgte en kongstanke ...