• Revisjonsbransjen i endring : konsekvenser for de store revisjonsselskapene 

      Thomassen, Guro; Tveit, Kristin (Master thesis, 2015-08-10)
      1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på en ny epoke for revisjonsselskapene. ...