• Prosjektoppgave i Human Resource Management 

      Høyum, Connie Helen; Strømberg Killi, Celine (Master thesis, 2017)
      I oppgaven forsker vi på hvorvidt selvbestemmelsesteori stemmer overens med arbeidshverdagen slik de ansatte selv opplever den i en kunnskapsbedrift for mat og drikke. Vi har sett på mønstre og individuelle forskjeller ...