• Intraprenørskap i Topro Industri AS 

      Strömberg, My Anna Christina; Endrerud, Ingrid Marie Vaag (Bachelor thesis, 2018)
      Intraprenørskap, innovasjon og omstilling er blitt ord som brukes av mange, men fylles med innhold av få. Denne oppgaven besvarer problemstillingen ”Hvordan jobber Topro Industri AS for å lykkes med intraprenørskap?” ...