• Hvordan lykkes med reklame på Facebook? 

      Selnes, Fred; Staude, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen redegjør vi for hvordan bedrifter bør jobbe for å lykkes med reklame på Facebook. En undersøkelse blant brukere av Facebook viser at de fleste er negative til reklame på Facebook og er bekymret for at ...