• Trondheim, smart og bærekraftig? 

      Spark, Cecilie Hammond; Archer, Eivind (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven retter oppmerksomheten mot Trondheim kommune og deres arbeid med bærekraft og innovasjon. Forfatterne har bakgrunn både fra innsiden og utsiden av Trondheim kommune, og håper dette gir oss evnen til å også ...