• Lojal, eller bare rabattgal? 

      Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...