• Verdsettelse av selskapet Self-Storage Group ASA 

      Hama-Qhader, Hawkar; Skogen, Lelde; Bakken, Martin Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven omhandler det børsnoterte selskapet Self-Storage Group ASA. Formålet med oppgaven er å verdsette selskapet gjennom bruk av tradisjonelle verdsettelsesmetoder. Den definerte problemstillingen i ...