• #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

      Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
      SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...