• Grunnrentebeskatning av Havbruksnæringen 

      Syvertsen, Johan August; Shinwary, Amir (Master thesis, 2021)
      Den norske havbruksnæringen har i løpet av de siste tiårene utviklet seg fra å være en liten og lokal forankret næring, til å bli en betydelig kommersiell næring for norsk næringsliv. En av grunnene til dette er Norge ...