• Hvordan lykkes med CRM? 

   Selnes, Fred; Hagen, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen rapporterer vi funn fra en omfattende tudie av hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med sine investeringer i CRM. Studien er gjennomført i regi av Dataforeningen over en periode på fire år fra 2007 ...
  • Hvordan lykkes med reklame på Facebook? 

   Selnes, Fred; Staude, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen redegjør vi for hvordan bedrifter bør jobbe for å lykkes med reklame på Facebook. En undersøkelse blant brukere av Facebook viser at de fleste er negative til reklame på Facebook og er bekymret for at ...